Published: 11/16/2022 7:03:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Spermosens styrelse föreslår företrädesemission på 24 miljoner kronor

Styrelsen i fertilitetsbolaget Spermosens har kallat till en extra stämma 19 december för att besluta om en företrädesemission på cirka 24 miljoner kronor före kostnader, framgår det av ett pressmeddelande.

Emissionen är till 64 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen inkluderar även en teckningsoption med teckning januari/februari 2024, som vid fullteckning kommer att tillföra Spermosens ytterligare mellan 24 och 73 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med emissionen är att finansiera kommersialiseringen av bolagets första produkt Juno-checked.

I samband med emissionen planerar Spermosen även att presentera sin plan för de kommande tre verksamhetsåren. Bolaget ser ett kapitalbehov om cirka 60 miljoner kronor under perioden.

Read more about Spermosens AB (publ)