Published: 11/16/2022 8:44:37 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Odinwell AB: Odinwells rörelseförlust steg något under tredje kvartalet

Sårvårdsbolaget Odinwell redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade något mot ifjol.

Omsättningen uppgick till noll kronor (0). Intäkterna, som består av aktiverat arbetet för egen räkning, uppgår till 0,7 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före och efter skatt var -1,7 miljoner kronor (-0,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 13,8 miljoner kronor (27,6).

"Odinwell går systematiskt vidare med sin teknikutveckling enligt utsatt plan och vi gör det med stabil kontroll över kostnadsmassan samt med siktet framåt, mot det kommande årets
partnerskapsbyggande inför en marknadslansering. När vi så småningom går in i det steget är det de tekniska lösningar vi idag utarbetar, förbättrar och förfinar som kommer att utgöra plattformen för ett lyckat resultat. Därför är det med stolthet och glädje jag kan konstatera att det tekniska arbetet fortskrider med en tydlig rörelse framåt", säger vd Susanne Olausson i en kommentar.


Odinwell, Mkr Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,9 -0,7
Resultat före skatt -1,7 -0,6
Nettoresultat -1,7 -0,6
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,6 -0,9
Likvida medel 13,8 27,6

Read more about Odinwell AB