Published: 11/16/2022 12:20:07 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about MoveByBike Europe AB: Movebybike får förlängt avtal med Stockholms stad om måltidstransporter

Logistik- och transportbolaget Movebybike får fortsätta som leverantör av måltidstransporter åt Stockholms stad som väljer att nyttja möjligheten till förlängning med ytterligare två år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Parterna tecknade ett tvåårigt ramavtal i maj 2021, med option till förlängning med 1+1 år. Genom avtalet levererar Movebybike skolmat med cykel till två områden inom Stockholms stad.

Avtalet förlängs nu med två år och gäller för perioden 2023-2025. Förlängningen beräknas ha samma värde som det ursprungliga avtalet, det vill säga cirka 4,5 miljoner kronor.

Read more about MoveByBike Europe AB