Published: 11/17/2022 8:08:08 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about JS Security Technologies Group AB: JS Security ökar omsättning - arbetar med Gartner

Cybersäkerhetsbolaget JS Security redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (0).

Justerat ebitda-resultat uppgick till -1,3 miljoner kronor (-1,1).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,3). Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,21).

"Jag är mycket positiv till den utveckling som JS Security har gjort under det senaste kvartalet, i jämförelse med föregående, där ekonomin varit högt belastad med bl.a. kostnader samt brygglån i samband med den tidigare emissionen. Om vi jämför Q2- och Q3-rapporterna så ser vi minskade kostnader och lån, samt en effektivare burnrate på koncernnivå", skriver vd Pierre Grönberg i rapporten.

Företaget är nu till stor del skuldfritt.

JS Security har under kvartalet satt en strategi ihop med Gartner rörande paketering och kommersialisering.

"Arbetet tillsammans med Gartner medför att diverse milstolpar behöver nås innan den fullskaliga produktlanseringen kan genomföras. I detta arbetet ingår fortsatt paketering samt konkretisering av vårt erbjudande och varumärke, som mynnar ut i marknadspositionering med "storytelling""", uppger JS Security-chefen.


JS Security, Mkr Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 0,9 0
EBITDA, justerat -1,3 -1,1
Rörelseresultat -1,8 -1,3
Resultat före skatt -1,8 -1,3
Nettoresultat -1,8 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,21

Read more about JS Security Technologies Group AB