Published: 11/21/2022 7:01:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Micropos Medical AB: Micropos Medical handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Medicinteknikbolaget Micropos Medical handlas i dag den 21 november på Spotlight Stock Market exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 1:9, innebärande att nio befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,80 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 30 november till 16 december och handel med teckningsrätter sker den 30 november till 13 december.

Read more about Micropos Medical AB