Published: 11/23/2022 7:53:41 AM

Genetic Analysis: Rustar för ökad efterfrågan - Mangold Insight Analys

Genetic Analysis, ett diagnostikbolag inriktat mot mikrobiota, vars försäljning börjat öka men från låga nivåer. Mangold väntar sig ett lyft i försäljningen under 2023 när fler avtal och distributörer finns på plats, framför allt i USA där marknaden växer kraftigt. Molekylärlabbens intäkter från covid-pandemin kan nu investeras i ny teknik vilket bör gynna Genetic Analysis på sikt. Bolaget utvecklar nya GA-map test successivt samt gör anpassningar för att det ska kunna passa in i olika miljöer vilket bör sänka tröskeln för investeringar.

Det sker stora investeringar i nya läkemedel inom mikrobiota. Antalet projekt i klinisk fas har också ökat kraftigt vilket talar för ökad användning av en rutindiagnos. I denna analys ser vi över ett antal projekt som tagit sig igenom den kliniska forskningens tre faser och är på väg ut på marknaden. Positiva studier väntas öka intresset generellt för mikrobiota tester.

Försäljningen har hittills varit lägre än vi väntat oss. Därav har vi valt att justera försäljning för 2022 och framåt. Under 2023 väntar vi oss att försäljningen tar fart. Bolaget har tillräcklig kassa för att genomföra tänkt kommersialisering under 2023 men kommer att skjuta utvecklingsprojekt framåt i tiden. Bolagets teckningsoptioner inbringade inget nytt kapital vilket gör att vi bedömer att bolaget behöver ett kapitaltillskott för att ta bolaget till lönsamhet. Det väntas ske under 2023. Mangold har valt att justera riktkursen till 4,50 norska kronor (5,30 kronor) per aktie. En uppsida på drygt 100 procent.


Link to the analysis

Read more about Genetic Analysis AS