Published: 11/23/2022 8:47:24 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Comintelli AB: Comintelli vänder till rörelsevinst

Mjukvarubolaget Comintelli redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg till 6,0 miljoner kronor (3,4).

De årligen återkommande intäkterna, ARR, ökade i kvartalet från 20,7 miljoner kronor till 21,3 miljoner kronor.

Ebita-resultatet blev 0,1 miljoner kronor (-1,6), med en ebita-marginal på 1,7 procent.

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-1,6), med en rörelsemarginal på 1,7 procent.

Resultatet före och efter skatt var 0,1 miljoner kronor (-1,7), och per aktie 0,02 kronor (-0,22).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,5 miljoner kronor (-2,7).

"Det är en turbulent omvärld, men trots det fortsätter Comintelli att leverera på en hög nivå. Vi
ser att våra fokuserade långsiktiga investeringar redan ger utdelning i form av ökad tillväxt.
Det uppmuntrar till fortsatta offensiva satsningar under kommande kvartal", säger vd Jesper Martell i rapporten.


Comintelli, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 6,0 3,4 76,5%
EBITA 0,1 -1,6
EBITA-marginal 1,7%
Rörelseresultat 0,1 -1,6
Rörelsemarginal 1,7%
Resultat före skatt 0,1 -1,7
Nettoresultat 0,1 -1,7
Resultat per aktie, kronor 0,02 -0,22
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,5 -2,7

Read more about Comintelli AB