Published: 11/23/2022 12:45:09 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx ökade rörelseresultatet kraftigt i andra kvartalet enligt preliminära siffror

It-konsultbolaget Solidx ökar resultatet kraftigt i det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023, enligt preliminära siffror.

Nettoomsättningen ökade 135 procent till 25,4 miljoner kronor (10,8) medan rörelseresultatet ökar till cirka 3,35 miljoner kronor (0,07).

"Vårt resultat för andra kvartalet visar på en hög efterfrågan på våra konsulttjänster och potentialen i vår affärsmodell. Viktiga avtal och kontinuerlig ökning av våra konsulter är bidragande faktor till det fina resultatet vi ser i andra kvartalet," säger vd Filip Alexanderson.

Solidx släpper sin halvårsrapport den 12 december.

Read more about SolidX AB