Published: 11/24/2022 6:45:40 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Spermosens vd John Lempert går i pension

Fertilitetsbolaget Spermosens vd John Lempert har meddelat styrelsen att han vill gå i pension. Finanschefen Ulrik Nilsson blir tillförordnad vd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nilsson tillträder rollen 16 december och Lempert kommer kvarstå i bolaget under sin uppsägningstid.

"Jag och styrelsen är glada och tacksamma över att Ulrik tackat ja till rollen som interim vd, utöver sin nuvarande roll som CFO i bolaget, med fokus att exekvera på den reviderade plan som kommunicerats. Ulrik har en solid internationell bakgrund inom life-science bolag med fokus på utveckling och tillväxt och är idag redan involverad i Spermosens olika projekt", säger styrelseordförande Eva Nilsagård.

"Styrelsen hörsammar Johns önskan om att trappa ner och vill redan nu tacka John för hans goda insatser under dessa tre år som han varit i bolaget", fortsätter Eva Nilsagård.

Read more about Spermosens AB (publ)