Published: 11/25/2022 11:10:35 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx har rekryterat tre nya konsulter

It-konsultbolaget Solidx har rekryterat tre nya konsulter som bedöms generera intäkter om 4,3 miljoner kronor, motsvarande en vinst om 1,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Vidare har även en ny kund inom byggbranschen signerats under november där Solidx kommer börja bistå med konsulter framgent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos nya kunder för Solidx inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Read more about SolidX AB