Published: 11/25/2022 12:21:59 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SHT Smart High-Tech AB: SHT får order från global distributör - estimeras till 8-12 miljoner kronor under 2023

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech har fått en betydande order av konsumentprodukten Frostsheet. Beställare är en global producent och distributör av Thermal Interface Material och det totala ordervärdet för 2023 estimeras till 8-12 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Initialt är ordern värd cirka 1,35 miljoner kronor med leverans under februari 2023 och därefter sker månadsvisa beställningar med distributörens estimat om minst 450 000 kronor per månad under andra kvartalet. Det ökar sedan till 1,35 miljoner kronor per månad under tredje och fjärde kvartalet 2023, enligt uppskattningarna.

Det totala ordervärdet för 2023 bedöms bli 8-12 miljoner kronor, för att sedan öka kommande år.

"Denna order och detta samarbete ger oss direkt access till en stor och växande konsumentmarknad och en stadig basvolym. I linje med vår strategi, att parallellt med bearbetning av industrikunder, även vända oss till konsumenter, bedömer vi att detta samarbete sänder positiva signaler till världens elektronikproducenter. Detta baserat på att deras slutanvändare väljer vår lösning i stället för elektronikproducenternas egna" säger vd Lars Almhem.

Read more about SHT Smart High-Tech AB