Published: 11/28/2022 7:20:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm genomför aviserad riktad nyemission på 7,4 miljoner kronor

Hemlarmsbolaget Sensor Alarms styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 30,99 miljoner aktier till teckningskursen 24 öre per aktie. Bolaget tillförs därmed 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget meddelade den 25 november att en riktad nyemission i denna storleksordning skulle genomföras. Det som är nytt i detta besked är teckningskursen, som motsvarar den genomsnittliga volymviktade kursen under en mätperiod om 20 handelsdagar, minus en rabatt på 25 procent.

Read more about Sensor Alarm Norden AB