Published: 11/28/2022 11:20:00 PM

Odinwell: Tester fortgår enligt plan - Analysguiden

Odinwell fortsätter att förbättra sin teknologi och har uppnått viktiga delmål i teknikutvecklingen. Kassan är god och beräknas räcka till en första lansering av en kommersiell produkt.

Link to the analysis

Read more about Odinwell AB