Published: 11/28/2022 11:31:14 PM

Alltainers: Kommentar rapport - Analyst Group

Alltainer har publicerat sin delårsrapport för bolagets första kvartal 2022/2023, för perioden 2022-07-01 till 2022-09-30.

Link to the analysis

Read more about Alltainer AB