Published: 11/29/2022 12:12:00 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Provide IT Sweden AB: Provide IT minskar omsättning och resultat - nya tillväxtstrategin ska medföra positiv utveckling

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar minskande omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Som bolaget har meddelat tidigare, kan kvartalet juliseptember 2022 betraktas som en övergångsperiod. Den nya tillväxtstrategin som initierades i första halvåret av 2022, kommer medföra en positiv utveckling från och med kvartalet oktober-december 2022" uppger vd Bawan Faraj.

Omsättningen sjönk 3,7 procent till 5,2 miljoner kronor (5,4).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (0,5), med en rörelsemarginal på 5,8 procent (9,3).

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (0,4), en minskning med 25,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,059), vilket innebär en minskning med 32,2 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 6,0 miljoner kronor (7,0).

Bolaget har under hösten upplevt en svagare marknad, vilket bland annat inneburit längre införsäljningstider bland annat vid uthyrning av systemutvecklare. Bolagets befintliga kunder fortsätter samtidigt att lägga order i ungefär samma omfattning under innevarande kvartal, oktober-december.

"Provide IT har under senaste blivit mer försäljningsorienterade och står väl rustade att möta en något svagare konjunktur. Vi förväntar oss en lönsam tillväxt framöver", avslutar Bawan Faraj sitt vd-ord.


Provide IT, Mkr Q2-2022/2023 Q2-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 5,2 5,4 -3,7%
Rörelseresultat 0,3 0,5 -40,0%
Rörelsemarginal 5,8% 9,3%
Nettoresultat 0,3 0,4 -25,0%
Resultat per aktie, kronor 0,04 0,059 -32,2%
Likvida medel 6,0 7,0 -14,3%

Read more about Provide IT Sweden AB