Published: 11/30/2022 6:51:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tura Group AB: Tura Group handlas i dag exklusive utdelning på 30 öre per aktie

E-handelsbolaget Tura Group handlas i dag den 30 november på Spotlight Stock Market exklusive rätt till utdelning på 30 öre per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på 5,0 procent räknat på senaste betalkurs på 6 kronor.

Read more about Tura Group AB