Published: 11/30/2022 8:27:46 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tura Group AB: Tura Scandinavia ökar omsättningen

Tura Group har släppt sin delårsrapport för de första nio månaderna 2022. Bolaget har uppstått genom ett samgående mellan spac:en Spacett och elektronikdistributören Tura Scandinavia. De siffror som presenteras nedanför avser den finansiella prestationen för förvärvade Tura Scandinavia under de första nio månaderna.

Omsättningen steg 14,5 procent till 244,3 miljoner kronor (213,4).

Resultatet före skatt var 17,8 miljoner kronor (23,1).

Likvida medel uppgick till 71,1 miljoner kronor (27,7).

"Med anledning av höga lagernivåer hos våra återförsäljare, kommer årets sista kvartal att innehålla aggressiv prissättning på framför allt hårdvara. Något som gynnar oss som tillbehörsleverantör då just tillbehör blir en ännu viktigare beståndsdel för våra kunder. Detta för att stärka den sämre affären på hårdvaran", säger vd Stefan Eriksson i en kommentar.

Tura Group rapporterar samtidigt för det tredje kvartalet en nettoomsättning på 171,9 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på -4,9 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev -0,17 kronor.

Tura Group, tidigare Spacett, förvärvade samtliga aktier i Tura Scandinavia den 31 juli. Följaktligen omfattar koncernens resultaträkning endast två månader, 1 augusti till 30 september.


Tura Scandinavia 9M-2022 9M-2021 Förändring
Nettoomsättning 244,3 213,4 14,5%
Resultat före skatt 17,8 23,1 -22,9%
Likvida medel 71,1 27,7 156,7%

Read more about Tura Group AB