Published: 11/30/2022 8:50:35 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Shortcut Media minskar förlusten - ska se över kostnadsbasen i Stockholm

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar en både minskande omsättning och lägre förlust under det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 14,3 miljoner kronor (15,3).

Ebitda-resultatet blev -2,3 miljoner kronor (-3,8).

Ebita-resultatet blev -2,4 miljoner kronor (-4,5).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-8,4).

Resultatet före skatt var -3,7 miljoner kronor (-8,8).

Resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-8,8), och per aktie -0,26 kronor (-0,82).

Tillförordnade vd Lennart Larsson uppger att förlusten under perioden inte är tillfredsställande. Utifrån rapporten framgår det att det är Stockholm som utgör ett sänke, medan verksamheterna i Göteborg och Söderhamn utvecklas starkt med god lönsamhet. Bolaget tänker därför nu se över kostnaderna i Stockholm.

"Arbetet med att se över kostnadsbasen för att anpassa verksamheten efter rådande marknadsklimat kommer att fortgå in i fjärde kvartalet", säger Larsson.


Shortcut Media, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 14,3 15,3 -6,5%
EBITDA -2,3 -3,8
EBITA -2,4 -4,5
Rörelseresultat -3,6 -8,4
Resultat före skatt -3,7 -8,8
Nettoresultat -3,2 -8,8
Resultat per aktie, kronor -0,26 -0,82

Read more about Shortcut Media AB