Published: 11/30/2022 10:50:23 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about ECOMB AB: Ecomb redovisar små förändringar för kvartalet

Industribolaget Ecomb redovisar små förändringar för kvartalet. Omsättningen steg marginellt medan resultatet sjönk något.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före och efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-1,0).

"Den globala marknaden har utvecklats i klart positiv riktning för våra basprodukter Ecotube-systemet och Ocean Recycles syresättningsteknik. Inte minst väsentligt dyrare kemikalier medför större konkurrensfördelar och intressantare kundkalkyler", skriver företaget i en kommentar.

"Bolaget är inne i en mycket spännande period, med våra nyutvecklade koncept och produkter Ecotube Zero, HEES och Impulse Cleaning ser vi med stor tillförsikt fram mot 2023."


Ecomb, Mkr Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 0,1 0,0
Rörelseresultat -0,8 -1,0
Resultat före skatt -0,8 -1,0
Nettoresultat -0,8 -1,0

Read more about ECOMB AB