Published: 12/1/2022 10:40:32 AM

Analyst Group kommenterar Shortcut Medias Q3-rapport - Analyst Group

Organisk tillväxt i underkant

Under det tredje kvartalet 2022 uppvisade SMG en nettoomsättning om 14,3 MSEK (15,3), motsvarande en negativ tillväxt om -6,3 % Y-Y och -34,6 % Q-Q. Att det tredje kvartalet skulle vara svagare än föregående kvartal låg i våra förväntningar givet säsongsvariationen, men utfallet var i underkant, där vi estimerat en omsättning om ca 17–18 MSEK. Under motsvarande kvartal föregående år var Magoo och Klapp & CO konsoliderade i räkenskaperna under det tredje kvartalet, medan STARK Film bidrog under endast en månad till resultaträkning. Under förutsättning att samtliga förvärvade dotterbolag under år 2021 hade varit konsoliderade under jämförbart kvartal föregående år och presterat i enlighet med vad SMG har meddelat att respektive förväntas göra på årsbasis, estimerar Analyst Group att den organiska tillväxten uppgår till ca -19 %.


Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB