Published: 12/7/2022 9:22:34 AM

Shortcut Media: Vidtar åtgärder för att stärka lönsamheten - Analyst Group

SMG är en mediekoncern inom rörlig bild vilka erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 80,1 MSEK under år 2023, med ett EBITDA-resultat om 4,7 MSEK. Givet en forward EV/EBITDA-multipel om 8,5x, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,47 kr.

Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB