Published: 12/7/2022 4:27:49 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about ABAS Protect AB: Kalqyl ser motiverat värde på 24,14 kronor i ABAS Protect

Analysfirman Kalqyl landar i ett motiverat värde på 24,14 kronor för industribolaget ABAS Protect. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

Analyshuset väljer att justera upp flera helårsprognoser med anledning av bolagets starka tillväxt hittills i år. Bland annat spår Kalqyl att helårsomsättningen kommer uppgå till 92 miljoner kronor (87) och att bruttomarginalen höjs till 44,6 procent (43).

Senaste avslut i aktien gjordes till 10,75 kronor.

Read more about ABAS Protect AB