Published: 12/9/2022 2:24:36 PM

Spactvå: Spacett i repris? - AFV

Nu noteras en ny Spac på Spotlight backat av gänget bakom Spacett/Tura.

Link to the analysis

Read more about SPACtvå AB