Published: 12/20/2022 1:47:48 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx har rekryterat fyra nya konsulter i december

It-konsultbolaget Solidx har i december rekryterat fyra nya konsulter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fyra konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på 7 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till 3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget.

Konsulternas uppdrag återfinns hos nya kunder för Solidx inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Read more about SolidX AB