Published: 12/23/2022 7:01:18 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Braincool tar in 31 miljoner kronor genom riktad nyemission - rabatten blev 10 procent

Medicinteknikbolaget Braincool har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattade 20,66 miljoner aktier till teckningskursen 1,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka tio procent jämfört med snittkursen under torsdagen.

Tecknarna i emissionen utgörs av ett fåtal professionella investerare, i huvudsak Landia, Karl Perlhagen och Bolite Invest.

Utspädningseffekten från emissionen är cirka 12,9 procent av aktierna och rösterna i Braincool.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till att stärka den finansiella ställningen inför listbytet till First North-listan, samt fortsätta genomföra den tidigare kommunicerade kommersialiseringsstrategin fram till och med andra kvartalet 2024.

I samband med emissionen skriver Braincool också att det avser kalla till en extrastämma för inval av Oscar Engellau till styrelsen. Bolaget kommer att skicka ut en separat pressmeddelande kring detta.

Read more about BrainCool AB