Published: 12/23/2022 3:06:39 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about OptiMobile AB: Optimobiles nyemission tecknades till cirka 62 procent

Telekombolaget Optimobiles nyemission tecknades till cirka 4,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om 61,98 procent. Emissionskostnaderna uppgår till 360 000 kronor, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar cirka 21,6 miljoner aktier, varav 17,6 miljoner tecknas genom kvittning.

Optimobile hade inte några emissionsgarantier inför nyemissionen. Siktet var inställt på att få in 6,6 miljoner kronor före kostnader.

Read more about OptiMobile AB