Published: 12/29/2022 7:25:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Landia flaggar över 5 procent i Braincool efter riktade nyemissionen

Medicinteknikbolaget Braincool meddelar att Landia AB:s aktieinnehav har passerat 5 procent efter den riktade emissionen som genomfördes precis före jul. Landia sitter nu på 8,23 procent av aktierna och rösterna, jämfört med 4,14 procent före emissionen.

Braincool fick i den riktade nyemissionen in 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Tecknare var ett fåtal professionella investerare, i huvudsak Landia, Karl Perlhagen och Bolite Invest.

Read more about BrainCool AB