Published: 1/2/2023 6:41:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Recyctec handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Miljöteknikbolaget Recyctec handlas i dag den 2 januari på Spotlight Stock Market exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 5:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna fem nya aktier till teckningskursen 1,75 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 5 januari till 20 januari och handel med teckningsrätter sker den 5 januari till 17 februari.

Read more about Recyctec Holding AB