Published: 1/5/2023 8:27:25 AM

Wntresearch: Bättre utsikter för Foxy-5 - Mangold Insight Analys

WntResearch, som genomför en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 för patienter som drabbats av cancer i tjocktarmen, har efter nya observationer redan vid operation valt att revidera NeoFox-studien med nya effektmått för att bekräfta observationerna. Vid behandling med Foxy-5 observerades ett mindre utvecklat sjukdomsstadium hos tumören och regionala lymfkörtlar redan efter tre veckors behandling. Tidigare planerad interimsanalys som skulle indikera återfall av cancern 6-24 månader efter operation genomförs därmed inte. Den nuvarande studien har pausat inklusion av nya patienter och avses återupptas våren 2023 med nya effektmått.

Den uppdaterade studien ger flera fördelar. Tiden till utläsning av första effektmåtten kan kortas väsentligt till att kunna ske direkt efter operation. Det medför även en väsentlig skillnad avseende bolagets kommande kapitalbehov. Studien, som väntas ta ca två år, finansieras genom en nyemission som genomförs under januari 2023.

Mangold har valt att värdera Foxy-5 i en riskjusterad DCF-modell baserad på marknaden för tjocktarmscancercancer, prevalens och pris. I vår modell erhålls ett riskjusterat motiverat värde i Base case till 426 miljoner kronor. Mangold har valt att sätta riktkurs till 0,90 kronor per aktie på 12 månaders sikt, en uppsida på 200 procent. WntResearch har förbättrat sina chanser för ett samarbete efter nya fynd med Foxy-5. Ett sådant samarbete kan ge aktien ett rejält lyft. Ytterligare fynd i den reviderade studien kan även ge ett potentiellt högre värde på aktien.


Link to the analysis

Read more about WntResearch AB