Published: 1/5/2023 9:35:27 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SPACtvå AB: Invoicery kallar till extra bolagstämma för att besluta om accept av uppköpsbud

Aktieägarna i Invoicery Partners Sweden kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 januari i Nacka.

Styrelsen föreslår att spac-bolaget Spactvås uppköpsbud på Invoicery ska accepteras. Uppköpsbudet är på 150 miljoner kronor och finansieras genom befintlig kassa och en nyemission av 23,5 miljoner aktier i Spactvå till kursen 5,50 kronor per aktie.

Read more about SPACtvå AB