Published: 1/12/2023 2:44:12 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Kalqyl anser att Solidx rapporterade starkt kvartal, aktien attraktivt värderad

It-konsultbolaget Solidx rapporterade den 12 december sitt andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Analysfirman Kalqyl bedömer att Solidx rapporterade ett starkt andra kvartal, trots att perioden delvis präglades av semestertider. En hög andel nya debiterande konsulter medförde att både
omsättning och rörelseresultatet överträffade Kalqyls förväntningar, vilket indikerar att efterfrågan på bolagets tjänster fortsatt är hög. Det framgår av en rapportkommentar daterad den 12 januari.

"Marknadens efterfrågan samt bolagets fokus på att bibehålla rekryteringstakten stärker vår tro om tillväxtpotentialen framåt. Vidare förväntar vi oss att beläggningsgraden per konsult kommer öka kommande två kvartal när bolaget nu går in i en säsongsmässigt starkare period. Vi ser att bolaget närmar sig våra prognoser och att aktien handlas attraktivt baserat på våra framtida estimat", skriver Kalqyl.

Read more about SolidX AB