Published: 1/19/2023 9:35:13 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Ordförande i Recyctecs dotterbolag ökar sitt aktieinnehav

Robert Wahren har den 19 januari köpt 50 000 B-aktier i miljöteknikbolaget Recyctec Holding där han är styrelseordförande i dotterbolaget Recyctec. Aktierna köptes till kursen 1,75 kronor per aktie, en affär på 86 500 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Recyctec Holding AB