Published: 1/20/2023 8:52:03 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD-sensorer används i studie på KTH

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, meddelar att forskare vid KTH undersöker om bolagets sensorer kan ge samma resultat vid sensorövervakning av broar jämfört med fast monterade sensorer.

- Om PMU-sensorerna kan ersätta permanenta sensorer på broar så innebär det att man kan få en kontinuerlig realtidsövervakning av broarna, istället för att skicka ut en inspektör en gång per år. Då kan broarna hållas i bättre skick och få en längre livslängd till en lägre kostnad. En stor besparing för samhället, säger Raid Karoumi, professor i brobyggnad på KTH.

PMU-sensorerna utvecklades från början för att övervaka tillståndet för lok och järnvägsvagnar. Med tiden har tekniken vidareutvecklats.

Parallellt med studien har RMD vunnit en upphandling för Trafikverket, där bolaget också kommer att använda sina sensorer för att övervaka fast infrastruktur.

Read more about Railway Metrics and Dynamics Sweden AB