Published: 1/23/2023 10:20:10 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about JS Security Technologies Group AB: JS Security får order värd 5 miljoner kronor

Cybersäkerhetsbolaget JS Security har erhållit en order från ett cybersäkerhetsbolag värd cirka 5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Ordern avser användning av bolagets SaaS-tjänster och lösningar under året.

"Väldigt glädjande att koncernen fortsätter ta nya ordrar i rask takt. Denna ordern visar att strategin som vi under den senaste tiden utarbetat - hitintills fungerar, trots att den inte är 100 procent sjösatt. Vi ser stora möjligheter till att koncernen skall kunna bli kassaflödespositiv under år 2023", säger Pierre Grönberg, vd och grundare.

Vem kunden är avslöjas inte.

Read more about JS Security Technologies Group AB