Published: 1/25/2023 9:04:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx tar in nya konsulter - väntas generera 19,7 miljoner i årliga intäkter

It-konsultbolaget Solidx har under januari signerat 16 nya konsulter som förväntas generera intäkter om 19,7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om 5,1 miljoner efter personalkostnader och bonusar per årsbasis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av de totalt 16 konsulterna avser nio förlängningar och sju konsulter nyrekryteringar, varav en för Solidx Care.

Under januari har Solidx tecknat ett nytt ramavtal med Skånska Byggvaror och ska bistå med konsulter framöver.

"Solidx upplever en fortsatt god efterfrågan på konsulter vilket återspeglas i antalet nya och förlängda konsulter. Utvecklingen under januari har varit stark med 16 signerade konsulter, en betydande ökning jämfört med de fyra som signerades under december 2022", skriver bolaget.

Samtliga avtal för de ovannämnda konsulterna löper initialt över tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget.

Read more about SolidX AB