Published: 1/26/2023 4:44:19 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Recyctecs företrädesemission tecknades till 92,5 procent

Miljöteknikbolaget Recyctecs företrädesemission tecknades till 92,5 procent, fördelat på 44,0 procent med stöd av teckningsrätter och 48,5 procent utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtagandena kommer inte att utnyttjas. Det framgår av ett pressmeddelande.

2,5 miljoner kronor av företrädesemissionen utgörs av kvittning av skulder i form av brygglån och utgivna konvertibler och 1,6 miljoner kronor utgörs av kvittning av garantiersättning. Recyctec tillförs därmed totalt 16 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning. Bolaget har efter nyemissionen 13,08 miljoner aktier utestående.

Read more about Recyctec Holding AB