Published: 1/27/2023 9:29:14 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory vill göra en företrädesemission på 8,8 miljoner

Nanoteknikbolaget Polymer Factorys styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 8,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är att en befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt, och att fem teckningsrätter ger rätt att teckna fyra nya aktier. Teckningskursen är satt till 1,60 kronor per aktie. Emissionen omfattar maximalt 5,48 miljoner nya aktier.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 24 februari fram till och med den 10 mars.

Emissionen är garanterad till cirka 70 procent. Bland annat avser styrelse och ledning att teckna cirka 23 procent av emissionen.

Utspädningseffekten är cirka 44,4 procent vid full teckning.

Bolaget planerar att använda emissionslikviden till att påskynda försäljningen, samt stärka organisationen och fortsätta utveckla portföljen.

Emissionen är villkorad av ett godkännande från aktieägarna. De kommer att ta ställning till detta vid en extrastämma planerad att hållas den 15 februari.

Read more about Polymer Factory Sweden AB