Published: 1/30/2023 8:45:38 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Micropos Medical AB: Micropos Medical ökade förlusten något

Medicinteknikbolaget Micropos Medical hade en lägre omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev -5,0 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt blev -5,0 miljoner kronor (-3,1), och per aktie -0,04 kronor (-0,02).

Likvida medel uppgick till 38,3 miljoner kronor (30,5).

Bolaget har under december fyllt på kassan genom en riktad nyemission.

"Det känns tryggt att med bra resurser i ryggen kunna fokusera på marknadsbearbetning och fortsatt lansering, då i första hand i Europa och USA och där det känns som att förutsättningarna att både få i gång nya användare och att öka regelbundenheten i användningen radikalt förbättrats", säger vd Thomas Lindström.


Micropos Medical, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 1,8 -83,3%
Rörelseresultat -5,0 -3,0
Nettoresultat -5,0 -3,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,02
Likvida medel 38,3 30,5 25,6%

Read more about Micropos Medical AB