Published: 1/31/2023 10:37:28 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Braincool kallar till extra stämma för att besluta om incitamentsprogram

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Braincool kallas till extra bolagsstämma den 15 februari i Lund.

Stämman föreslås besluta om långsiktiga incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, dels riktat till styrelsen, dels till anställda och nyckelpersoner samt ett kortsiktigt incitamentsprogram till bolagets vd. Det handlar om 1,2 miljoner teckningsoptioner till styrelsen, 5,8 miljoner teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner samt 6,0 miljoner teckningsoptioner till vd.

Read more about BrainCool AB