Published: 2/17/2023 6:41:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Upgrade Invest Nordic AB: Upgrade Invest Nordic börjar i dag handlas på Spotlight Stock Market

Investmentbolaget Upgrade Invest Nordic börjar i dag den 17 februari att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet UPGRAD. Det handlar om en direktnotering, vilket innebär att det inte finns någon teckningskurs.

Upgrade Invest Nordic är ett investmentbolag vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en notering inom en tvåårsperiod. Upgrades motiv till notering är att underlätta framtida förvärv, då ambitionen är att öka investeringstakten och hitta ett eller flera intressanta förvärv som kan dra nytta av fördelarna att verka i noterad miljö.

Strategin består av två delar, där en är att äga minoritetsposter i tillväxtbolag. Den andra delen i strategin består av strukturaffärer.

Read more about Upgrade Invest Nordic AB