Published: 2/17/2023 9:16:06 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Genetic Analysis AS: Genetic Analysis redovisar små räkenskapsförändringar

Norska diagnostikbolaget Genetic Analysis redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade.

Omsättningen steg till 3,5 miljoner norska kronor (2,8).

Resultatet före och efter skatt var -7,8 miljoner norska kronor (-7,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,31 norska kronor (-0,28).

Likvida medel uppgick till 25,3 miljoner norska kronor (46,8).

"Intresset och medvetenheten om mikrobiomdiagnostik ökar ständigt, vilket vi har sett goda exempel på under 2022. ... Behovet av exakta, standardiserad och kliniskt validerad tarmmikrobiota-diagnostik kommer att bli ännu mer angeläget och representerar en utmärkt möjlighet för GA-map", kommenterar vd Ronny Hermansen.


Genetic Analysis, MNOK Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 3,5 2,8
Resultat före skatt -7,8 -7,1
Nettoresultat -7,8 -7,1
Resultat per aktie, NOK -0,31 -0,28
Likvida medel 25,3 46,8

Read more about Genetic Analysis AS