Published: 2/21/2023 8:52:24 AM

Upgrade Invest: Som en SPAC utan pengar - AFV

Upgrade Invest började idag handlas på Spotlight. Tanken är att bolaget ska erbjuda onoterade bolag ägarspridning och en väg till börsen. Man skulle kunna se Upgrade som en slags serie-SPAC.

Link to the analysis

Read more about Upgrade Invest Nordic AB