Published: 2/23/2023 9:15:47 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Comintelli AB: Comintelli rapporterar lägre rörelsevinst, vd inte nöjd med nykundsförsäljningen

Mjukvarubolaget Comintelli redovisar ökande omsättning men också en lägre rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 35,0 procent till 8,1 miljoner kronor (6,0).

"Under fjärde kvartalet har vi haft framgång med att öka försäljningen till befintliga kunder, då
flera betydelsefulla kunder valt att utöka antalet användare av Intelligence2day. Nykundsförsäljningen har dock varit lägre än förra året och där måste vi förbättra vår
kvalificeringsprocess för att nå rätt typ av kunder", säger vd Jesper Martell.

De årligen återkommande intäkterna, ARR, ökade i kvartalet från 21,3 miljoner kronor till 22,0 miljoner kronor. ARR har den senaste tolvmånadsperioden ökat med 13,4 procent (3,4).

Ebita-resultatet blev 0,2 miljoner kronor (0,7), med en ebita-marginal på 2,5 procent (11,7).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (0,7), med en rörelsemarginal på 2,5 procent (11,7).

Resultatet före skatt var 0,1 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (1,6), och per aktie 0,06 kronor (0,21).

Ingen utdelning föreslås (0).


Comintelli, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 8,1 6,0 35,0%
EBITA 0,2 0,7 -71,4%
EBITA-marginal 2,5% 11,7%
Rörelseresultat 0,2 0,7 -71,4%
Rörelsemarginal 2,5% 11,7%
Resultat före skatt 0,1 0,8 -87,5%
Nettoresultat 0,5 1,6 -68,8%
Resultat per aktie, kronor 0,06 0,21 -71,4%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Read more about Comintelli AB