Published: 2/24/2023 7:17:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures har goda förhoppningar om att notera fler bolag

Investeringsbolaget Renewable Ventures, RVN, redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Substansvärdet minskade något från det tredje kvartalet.

Företaget har i början av året noterat försvarsindustribolaget Scandinavian Astor Group på Spotlight.

"Vi har goda förhoppningar om att kunna genomföra liknande affärer under 2023 men kommer alltid att prioritera kvalitet framför kvantitet - målsättningen är att arbeta med bolag som vi vill äga länge och där RVN kan stötta även efter en notering", uppger vd Marcus Bonsib.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,1). Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (0,4). Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (0,4). Resultat per aktie hamnade på 0,12 kronor (0,21).

Ingen utdelning föreslås.

Substansvärde per aktie låg på 5,64 kronor, ned från 5,85 vid utgången av september.

Renewable Ventures förvaltar sin kassa genom att bland annat ge ut brygglån till noterade bolag.

"Vi har som ambition att genomföra fler investeringar i brygglån till noterade bolag under 2023, men följer noggrant hur marknaden utvecklar sig", uppger Bonsib.


Renewable Ventures, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,5 -0,1
Resultat före skatt 0,2 0,4 -50,0%
Nettoresultat 0,2 0,4 -50,0%
Resultat per aktie, kronor 0,12 0,21 -42,9%
Substansvärde per aktie, kronor 5,64
Utdelning per aktie, kronor 0

Read more about Renewable Ventures Nordic AB