Published: 2/24/2023 8:50:08 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics ökade omsättningen - för täta dialoger rörande Europa

Strokespecialisten Medfield Diagnostics ökade omsättningen samt förlusten i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 2,4 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-1,6). Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-1,6). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 9,7 miljoner kronor (10,1).

"Första kommersiella ordern togs emot i oktober och bolaget har fortsatt täta dialoger med den europeiska marknaden för ytterligare expansion", uppger vd Stefan Blomsterberg i rapporten.

Medfield Diagnostics arbetar med en omställning av organisationen för att positionera sig för en marknadslansering.

"Det har under perioden varit en hög aktivitetsnivå som resulterat i flera potentiella affärskontakter. Bolaget arbetar med att snabbt öka antalet användare för att också kunna samla användardata och för att kunna verifiera den faktiska kliniska nyttan vid användandet av systemet", uppger Medfield Diagnostics-chefen.

Klinisk verifiering är ett viktigt steg för att kunna fortsätta med att accelerera en etablering av MD100 Strokefinder på bolagets nyckelmarknader, fortsätter han.


Medfield Diagnostics, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 2,4 0
Rörelseresultat -2,6 -1,6
Nettoresultat -2,6 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,04
Likvida medel 9,7 10,1 -4,0%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Read more about Medfield Diagnostics AB