Published: 2/24/2023 9:24:03 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrandBee Holding AB: Brandbee minskar rörelseförlusten

Onlinevideobolaget Brandbee redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 6,0 procent till 5,3 miljoner kronor (5,0).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-10,5).

Resultatet före skatt var -18,7 miljoner kronor (-10,6).

Resultatet efter skatt blev -18,7 miljoner kronor (-10,9), och per aktie 0,01 kronor (0,00).

Ingen utdelning föreslås.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,6 miljoner kronor (-0,2).

Likvida medel uppgick till 0,3 miljoner kronor (2,3).

Bolaget har under året optimerat personalstyrkan med både rekryteringar och strategiska neddragningar. Dessa åtgärder väntas leda till en besparing på minst 3,9 miljoner kronor. Det fulla genomslaget från detta på resultatet väntas från och med andra kvartalet 2023, uppger vd Magnus Clarenbring.


Brandbee, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 5,3 5,0 6,0%
Rörelseresultat -3,6 -10,5
Resultat före skatt -18,7 -10,6
Nettoresultat -18,7 -10,9
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,00
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,6 -0,2
Likvida medel 0,3 2,3 -87,0%
Utdelning per aktie, kronor 0

Read more about BrandBee Holding AB