Published: 2/28/2023 8:52:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Invent Medic Sweden AB: Invent Medic ökar omsättning och minskar förlusten

Medicinteknikbolaget Invent Medic redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Årets sista kvartal blev lika händelserikt som de tre första, med fortsatt stabilt ökande försäljning jämfört med föregående år samt det lyckade uppköpet av FlowCup. Denna positiva trend ger oss en mycket stadig grund att bygga vidare på under 2023", skriver vd Anna Lindström i rapporten.

Omsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,5).

Resultatet före skatt var -1,8 miljoner kronor (-6,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,27).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,5 miljoner kronor (-5,6).

Likvida medel uppgick till 5,4 miljoner kronor (17,4). Efter perioden beslutade bolaget om en företrädesemission.


Invent Medic, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,9 0,5 80,0%
Resultat före skatt -1,8 -6,2
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,27
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,5 -5,6
Likvida medel 5,4 17,4 -69,0%

Read more about Invent Medic Sweden AB