Published: 2/28/2023 11:39:41 AM

Analyst Group inleder bevakning på Scandinavian Astor Group och kommenterar bolagets bokslutskommuniké 2022

Analyst Group inleder idag den 28:e februari 2022 bevakning på Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”), vilket innefattar kontinuerlig analysbevakning vilket innefattar aktieanalys med kvartalsvis uppdatering och analytikerkommentar av pressmeddelanden.

Link to the analysis

Read more about Scandinavian Astor Group AB