Published: 3/13/2023 4:09:45 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factorys företrädesemission tecknades till 70 procent inklusive garanter

Nanoteknikbolaget Polymer Factorys företrädesemission tecknades till 70 procent, inklusive tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget tillförs 6,1 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 3,84 miljoner nya aktier och har därefter 10,70 miljoner aktier utestående.

Read more about Polymer Factory Sweden AB