Published: 3/15/2023 8:23:01 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Scandinavian Astor Group AB: Astor spikar teckningskurs för TO1 till 2,12 kronor per aktie

Försvarsbolaget Astor har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption TO1 till 2,12 kronor per aktie.

Nyttjandeperioden pågår mellan den 15-29 mars 2023. Bolaget kan tillföras högst 8,1 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning.

Read more about Scandinavian Astor Group AB